Realizácie

Uvádzame výber z niektorých našich doterajších realizácií:

 (Investor • Názov stavby)


1. Štátna plavebná správa Bratislava • Rekonštrukcia nábrežnej koľaje č. 1
2. Slov.Uhoľ. Bane, š.p. Prievidza • OSZČ Baňa Gbely - žel.vlečka
3. Miestny úrad Jarovce • Preložka cesty Ml/00247, obchvat Jaroviec
4. Slovnaft a.s., Bratislava • Generálna oprava cent. Koľajiska žel. zvršku
5. Dopravný podnik Bratislava • Oprava el.trate Hečkova - Hybešova
6. Štátna plavebná správa Bratislava • Rekonštrokcia ostat. koľají a zhlavia Komárno
7. Hirocem a.s., Rohožník • Prepojenie vlečkových koľají č.401 a 405
8. Dopravný podnik Bratislava • Rekonštrukcia el. trate Vajnorská-Tomášikova
9. Dopravný podnik Bratislava • Rekonštrukcia el. trate Tunel - Most SNP
10. Štátna plavebná správa Bratislava • Rekonštrukcia a zadláždenie koľaje č. 803
11. Štátna plavebná správa Bratislava • Rekonštrukcia koľají a výhybiek v Komárne
12. Štátna plavebná správa Bratislava • Oprava koľaje č. 703
13. Štátna plavebná správa Bratislava • Obnova a zadláždenie koľaje č.701, 702
14. Dopravný podnik Bratislava • Otočka električiek Rača - Komisárky
15. Železnice Slovenskej republiky • Výstavba nového RZZ Bratislava Hlav. stanica
16. Železnice Slovenskej republiky • Dostavba trate Bratislava ÚNS-- Petržalka
17. Mestský úrad Prievidza • Dlažba-nám. Slobody a priľahlé uličky I. časť
18. Železnice Slovenskej republiky • Prest. mosta cez potok Teplička v km 103,104
19. Železnice Slovenskej republiky • Obno. výhybiek v žst. Nové Mesto nad Váhom
20. Mestský úrad Prievidza • Dlažba-nám. Slobody a priľahlé uličky II. časť
21. Železnice Slovenskej republiky • Obno. križovat. výhybky v žst. Devínska N. Ves
22. Železnice Slovenskej republiky • Žst. Kúty, vým. Stanica, 1. Etapa, 1. časť
23. Gumon a.s., Bratislava • Obnova vlečky Gumon
24. Feroservis a.s., Bratislava • Oprava jednoduchej koľajovej spojky
25. Štátna plavebná správa Bratislava • Údržba koľajiska v Prístave Bratislava
26. Mestský úrad Prievidza Dlažba-nám. • Slobody a priľahlé uličky II. časť
27. Dopravný podnik Bratislava • Oprava el. trate Poštová ulica-Hurbanovo nám.
28. Volkswagen Bratislava Žel. • Vlečka - Úprava pred U8
29. Dopravný podnik Bratislava • Rekonštrukcia el. uzla - Kamenné nám.
30. ŽSR, Divízia ŽKV Bratislava • Oprava koľajišťa RD Bratislava vých. I.
31. Dunaj Petrol Trade • Prest. plniacej lávky PHM a elektrickej prípojky

Z našej galérie

Naši partneri

Ponuka áut

 • Mercedes S-1 >

 • Mercedes S-2 >

 • VOLVO 180 D >

 • VOLVO 180 D IPH >

 • Volvo 71 BL >

 • Volvo 71 BL IPH >

 • VOLVO EC 220 >

 • VOLVO EC 300 >

 • VOLVO L 120 >

 • VOLVO EC 300 IPH >

 • VOLVO EC 220 IPH >

 • 1