Features

image
Gantry 4 Framework
image
HTML5 and CSS3
 • JEDNO Z NAŠICH VOZIDIEL

 • JEDNO Z NAŠICH VOZIDIEL

 • Priestory našej spoločnosti

 • Vonkajší pohľad na našu spoločnosť

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
20 jan 2015

Firma NERA Company s.r.o. pôsobí v oblasti:

• prenájmu stavebných mechanizmov s obsluhou
• zemných a búracích prác
• stavebníctva
• a nákladnej prepravy

Od roku 1992 spolupracuje s firmou Ing. Lamprecht – KODOS a s firmou RAILWAYS na rekonštrukcii a opravách železničného a električkového zvršku, spodku, ciest, mostov 
a prečerpávacích staníc.

Uvedený predmet dodávok sa realizuje za nepretržitých výluk hromadnej dopravy, 
v stiesnených pomeroch a za prevádzky ostatnej dopravy.

Uvedené skutočnosti kladú vysoké nároky na organizáciu prác, vybavenie mechanizáciou 
a odbornými pracovníkmi. Všetky spomenuté nároky dokážeme zosúladiť tak, aby práce prebiehali v súlade so všetkými platnými normami a predpismi a k úplnej spokojnosti odberateľa.

Z našej galérie

Naši partneri

Ponuka áut

 • Mercedes S-1 >

 • Mercedes S-2 >

 • VOLVO 180 D >

 • VOLVO 180 D IPH >

 • Volvo 71 BL >

 • Volvo 71 BL IPH >

 • VOLVO EC 220 >

 • VOLVO EC 300 >

 • VOLVO L 120 >

 • VOLVO EC 300 IPH >

 • VOLVO EC 220 IPH >

 • 1